skip to Main Content

Şirketinizi var eden değerleri çalışanlarınızın da benimsemelerini ve bunu müşterilerinize verdikleri hizmete de yansıtmalarını sağlıyorum.

Nöro Koçluk ve Liderlik Programı (Neuro Coaching & Leadership)

Ancak ve ancak nerede durduğumuzu, nereye gitmek istediğimizi, bu yolculukta önümüze çıkabilecek engelleri, bunların kök sebeplerini tanımlayarak ve onları nasıl aşabileceğimize dair yapılandırılmış bir süreci hayata geçirerek yaşantımızı kontrol altına almamız, potansiyelimizi harekete geçirmemiz ve tatminkâr bir yaşam sürmemiz mümkün olabilir.

 • Peki, değişimi tetikleyen şey nedir?
 • Hangi yolla istenen yönde değişimi tetikleriz?
 • Doğrudan söyleyerek mi yoksa düşündürerek mi?

Evet, doğru yanıt DÜŞÜNDÜREREK.

Kendi kendine öğrenmeyi teşvik eden bir kurum kültürü…

Nöro Koçluk & Liderlik programının temelinde, insanları düşünmeye sevk ederek “olumlu yönde bir değişimi” kolaylaştırmak yatar. Etki alanımızdakileri yepyeni bir amaç etrafında toplayabilmek, onlara ilham ve cesaret verebilmek, içlerindeki potansiyeli açığa çıkarabilmek, yeni alışkanlıklar kazanmalarını ve bunu bir kurum kültürü haline getirebilmelerini sağlamak da bir lider olarak en temelde sahip olmamız gereken becerilerdir.

Bu programı, lider adaylarının içinde bulundukları koşulları hem kendileri hem de organizasyonları adına bir fırsata çevirebilmeleri için tasarladık.

Nöro-Liderlik modelimizi oluşturan sacayakları:

 • İstenen yönde davranışı teşvik eden “Uyum>İstek>Hareket>Tatmin>Tekrar” döngüsünü çevremizdekiler için nasıl cazip kılabilir ve buna süreklilik kazandırabiliriz?
 • Davranışların ortaya çıkma sürecinde “Uyaran > Düşünce > Duygu > Davranış” modelini referans alarak duygu durumumuzu bilinçli tercihlerde bulanabilmek için nasıl düzenleyebiliriz?
 • Koçluk becerileri ile Liderlik sürecini nasıl yapılandırırız? (Uyum & Güven > Mevcut Durum > İstenilen Durum > Engeller > Çözümler > Planlama > Taahhütler > Takdir > Takip)

Hedef odaklı, üretken ve doyurucu bir hayata kavuşmak için koçluk yaklaşımından yararlanabiliriz.

Bu yaklaşımı profesyonel iş hayatına uyarladığımızda yöneticilerin yaptıkları işi anlamlı kılmak üzere daha çok değer temelli hedefler belirlediklerini, bu hedeflere ulaşmak için gerekli donanıma sahip olma çabası içine girdiklerini ve bu süreçte kendi kendilerini motive ettiklerini göreceksiniz.

Koçluk anlayışı üzerinden çalışanlarıyla ilişki kuran yöneticiler sergiledikleri yönetim becerileri ile herkes için bir rol model teşkil eder ve istenen sonuçlara göre davranışların yeniden düzenlenmesi ve kalıcı olması noktasında onlara ilham ve cesaret verirler.

Koçluk yaklaşımını benimseyen yöneticileri diğerlerinden ayıran özellikler;

 • Bireysel ve kurumsal hedefleri anlamlı ve uyumlu hale getirirler,
 • Karar alma sürecine diğer tarafları da dahil ederek işbirliklerini kazanırlar,
 • Gelişim sürecinin en önemli parçalarından olan geribildirim konusunda uzmandırlar,
 • Birbirinden farklı insanlarla, faklı koşullarda ilişkilerini güvenle sürdürmeyi başarırlar,
 • Önemsemesi ve dirsek teması sayesinde değerli çalışanları kurum içinde tutarlar,
 • İş ve özel yaşamlarında gösterdikleri denge ile herkese örnek olurlar…

—-

“Öğrenme > Gelişim > Dönüşüm” Döngüsü

“Nöro Koçluk ve Liderlik” modelimizin 5 bileşenden oluşan omurgası:

 1. Uyum
  Güven duymak
  Merak, öğrenme isteği
  Akılcı sorular ve aktif dinleme
  İlgi alanlarına odaklanma
  Sözlü ve sözsüz ifadelerde bütünlük
 2. İstek
  Hedefin, başarının tanımlanması
  Hedeflere anlam kazandırılması
  Güdülerin ve değerlerin belirlenmesi
  Kazancın ve kaybın zihinde canlandırılması
 3. Hareket
  Seçme özgürlüğünün tanınması
  Aksiyon planının yapılması
  İçsel ve dışsal kaynakların tespiti
  Zamana bağlı ölçme kriterlerinin belirlenmesi
  Taahhüt alınması
 4. Tatmin
  Anlık geribildirimlerin verilmesi
  Başarının takdir edilmesi
  Savunulan değerlerin yüceltilmesi
  Aidiyet duygusunun yaşatılması
 5. Tekrar
  Ödül ve ceza sistemi ile davranışa süreklilik kazandırılması

—-

Siz de kurum olarak yöneticilerinizde ve çalışanlarınızda arzulanan bu davranış değişikliğini görmek ve bunu bir kurum kültürü haline getirmek istiyorsanız bizi hemen arayabilirsiniz. Modüler bazda tasarladığımız “Nöro Liderlik ve Nöro Koçluk” programımızı (eğitim, workshop ve koçluk temelinde) kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda beraber şekillendirebilir ve belirlenen vizyon doğrultusunda çalışanlarınızın kişisel ve mesleki gelişimlerine süreklilik kazandırabiliriz.

Mert AYDINER
Liderlik & Başarı Koçu, Konuşmacı ve Yazar
www.mertaydiner.com

Referanslar

FANUC Robotics Türkiye

Kendi konusunda dünyadaki lider firmalardan biri olmak bizi her anlamda mükemmelliğe teşvik ediyor. Gerek sunduğumuz ürün ve hizmetler anlamında, gerekse müşterilerimizle kurduğumuz ilişkiler anlamında. Bu prensiple hareket ederek sektördeki pozitif algımızı güçlendirecek ve bunu ekonomik olarak kazanca dönüştürecek bir eğitim yatırımına gittik. Bu süreçte Academy Neuro çözüm ortağımız oldu. Mert AYDINER ile özellikle Satış, Müzakere ve Müşteri İlişkileri Yönetimi konularında çalışmalar yaptık. Yaptığımız seçimin ne kadar doğru olduğunu bize hep kanıtlayan Academy Neuro ya teşekkür ediyoruz. Sadettin DALGIÇ / FANUC Robotics Türkiye Servis Müdürü

TEKKART Bilişim

Tekkart ailesi olarak Global bir sadakat kartı projesini hayata geçirdik. Binlerce üyeden oluşan saha ekiplerimizin doğru şekilde yönetilebilmesi adına Academy Neuro (Mert AYDINER) ile çalışmaya karar verdik. Kendileriyle hedeflerimize ulaşabilmek için Lider Ekiplerin tesisi, eğitilmesi ve saha ile iletişiminin güçlendirilmesi hususlarında değerli çalışmalar yaptık. “Pazarlama, satış, müzakere, liderlik ve iletişim” konularında aldığımız eğitimlerin ve koçlukların bilimsel temelde (nöro-bilim) işlenmesi de bilgilerin tarafımızca güvenle kullanılmasını teşvik etti. Bu çalışmaların artı sonuçlarını hem çıplak gözle hem de rakamlarla ortaya koymamızı sağlayan Mert AYDINER’e emekleri için teşekkür ediyoruz. Kubilay ÇİL / TEKKART Türkiye Genel Müdürü

LELY Agriculture Center

Global bir şirket olarak Türkiye pazarında güçlenmek ve sarsılmaz bir konumda olmak üzere eğitim yatırımlarına çok önem veriyoruz. Özellikle bayilerimizin kurumsal anlayışımızı ve iş yapış şeklimizi müşterilerimize yansıtması bizim için çok önemli. Ekibimizi bu yönde geliştirmek adına Academy Neuro ile bir işbirliği yaptık. Kurucuları Mert AYDINER ile özellikle Satış, Pazarlama, Müzakere ve Sunum becerileri üzerine bir seri eğitim gerçekleştirdik. Bu yatırımın sonuçlarını çıplak gözle bile görüyor olmak bizleri çok memnun etti. Kendilerine katkıları için çok teşekkür ederiz. Mehmet ERDOĞDU / LELY Türkiye, Ülke Satış Direktörü

ERA Gayrimenkul Türkiye

Gayrimenkul sektöründe oldukça zorlayıcı rekabet koşullarında mücadele ediyoruz. Bu nedenle sürekli olarak satışlarımızı arttıracak yeni yöntemlerin arayışı içindeyiz. Bu konuda Academy Neuro (Mert AYDINER) çalışarak hem elimizi güçlendiren yeni bilgiler ve pratikler kazandık hem de müşterilerimizle sürekliliği olan ilişkiler kurmayı başardık. Şirketimizin pazardaki algısına da olumlu yönde katkıda bulunan Mert AYDINER e teşekkür ediyoruz. Özhan ATALAY / ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü

ZWILLING J.A. Henckels Türkiye

Zwilling J.A. Henckels yönetim ekibi olarak Mert AYDINER ile Liderlik ve İletişim konularında çalışma fırsatımız oldu. Şirket içinde bütünlüğü ve uyumu ortaya çıkarmayı hedefleyen bir çalışmaydı. Bu yatırımın amacına ulaştığını ve etkisinin kısa sürede iş sonuçlarına yansıdığını gördük. Nöro-psikoloji temelinde kazandığımız pratiklerin özellikle pazarlama ve satış fonksiyonlarının da işlerliğini arttırdığına şahit olduk. Paylaştıkları kıymetli bilgiler ve yaşattıkları bu özel deneyimden dolayı Academy Neuro ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Back To Top