Liderlerin Davranış Kodları (Neuro Leadership Codes)

“Liderlerin Davranış Kodları” (Neuro Leadership Codes)

Liderlerin çevrelerinde hem güven duygusu aşılayabilmeleri hem de beklenen değişimi tetikleyebilmeleri için geliştirmeleri gereken davranışsal becerileri nöro-psikoloji temelinde hazırladığım “Liderlerin Davranış Kodları” adlı çalışmamda 5 ana başlık altında topladım.

“Liderlerin Davranış Kodları” (Neuro Leadership Codes)

1 – Etkili liderler meraklı ve ilgilidirler.

2 – Etkili liderler duruşlarıyla güven telkin ederler.

3 – Etkili liderler önceliği diğerlerine verirler.

4 – Etkili liderler yavaş ve anlaşılır bir dille konuşurlar.

5 – Etkili liderler alçak gönüllü ve naziktirler.

Bunu hep hatırlayın, sözlerinizde ve davranışlarınızda bütünlük ve akıcılık yoksa mesajınız hedef kitlenize ulaşmayacaktır. Siz de bu yöndeki çabanızın boşa gitmesini istemiyorsanız Liderlerinizin doğru davranışları sergilediğinden ve rol-model oluşturduğundan emin olmalısınız. Liderlerin Davranış Kodları konulu bu çalışmamda, kişilerin kendilerini Lider olarak nasıl kabul ettireceklerini, motivasyonu ve tatmini en üst seviyede nasıl tutacaklarını, paylaşımcı ve işbirlikçi bir kültürü nasıl teşvik edeceklerini “sözlü ve sözsüz iletişim dilleriyle” ortaya koyuyorum.

Bu videoda 5 farklı modülden oluşan programımızın sadece üçüncü bölümünden bir başlığı ele aldık.

“NEURO LEADERSHIP CODES”

1.Modül / Karar alma ve problem çözme.

2.Modül / Duygu durumunun düzenlenmesi.

3.Modül / Sosyal beyin ve işbirliği kurma.

4.Modül / Değişimi kolaylaştırma.

5.Modül / Motivatörler.

Siz de kurum olarak yöneticilerinizde ve çalışanlarınızda arzulanan bu davranış değişikliğini görmek ve bunu bir kurum kültürü haline getirmek istiyorsanız bizi hemen arayabilirsiniz. Modüler bazda tasarladığımız “Nöro Liderlik ve Nöro Koçluk” programımızı (eğitim, workshop ve koçluk temelinde) kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda beraber şekillendirebiliriz.

Nöro Liderlik konusunda hazırladığım bu videoyu yararlı bulduysanız siz de kendi bağlantılarınızla paylaşabilirsiniz.

İlginiz ve güveniniz için teşekkür ederim.

Mert AYDINER
Liderlik & Başarı Koçu, Konuşmacı ve Yazar
www.mertaydiner.com

    Bir Cevap Yazın